Shop

Home Product Köp Treo Comp

Köp Treo Comp

kr1,800.00

Viktig information Vägledning för användning hos pediatriska patienter:

Ge inte Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter till barn yngre än 12 år.
Ge inte Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter till ett barn yngre än 18 år efter operationen för att avlägsna mandlarna och / eller adenoiderna.
Undvik att ge Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter till barn mellan 12 och 18 år som har riskfaktorer för andningsproblem som obstruktiv sömnapné, fetma eller underliggande lungproblem

Viktig information om Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter:

Få omedelbar hjälp omedelbart om du tar för mycket Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter (överdos). När du börjar ta Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter, när din dos ändras eller om du tar för mycket (överdosering) kan allvarliga eller livshotande andningsproblem som kan leda till dödsfall uppstå.
Att ta Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter med andra opioida läkemedel, bensodiazepiner, alkohol eller andra depressiva medel i centrala nervsystemet (inklusive gatudroger) kan orsaka svår sömnighet, minskad medvetenhet, andningsproblem, koma och död.
Ge aldrig någon annan dina Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter. De kan dö av att ta det. Förvara Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter på avstånd från barn och på en säker plats för att förhindra stjälning eller missbruk. Att sälja eller ge bort Treo Comp (kodinfosfat) sulfattabletter strider mot lagen.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Open chat